Εβδομάδα ή βδομάδα // Ουσιαστικό θηλυκού γένους. // είναι το χρονικό διάστημα των επτά συνεχόμενων ημερών (από την Κυριακή ως το Σάββατο), του οποίου η διαδοχική επανάληψη, ανεξάρτητα από το σύστημα των μηνών και των ετών, διαιρεί το χρόνο σε ίσες περιόδους.

...Weekend......ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕ... ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ για Εναλλακτική Οικονομία • online

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
............... Οι περισσότεροι από εμάς δεν ζούμε τα όνειρά μας, επειδή ζούμε τους φόβους μας....................................................Les Brown
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Θέματα

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

Δασικοί χάρτες: Νέα προσφυγή του ΠΑΝΔΟΙΚΟ στο Συμβούλιο της Επικρατείας

NEA ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ARHUS
Ενώ με το Ν. 4489/2017, που ψηφίστηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, παρατάθηκε για πέμπτη (5η) κατά σειρά, φορά, η προθεσμία για την υποβολή Αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών, το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), προσέφυγε με νέα Αίτηση Ακύρωσης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κατά του αποκλεισμού των οικολογικών οργανώσεων από τη διαδικασία αυτή.
Ήδη, με προηγούμενη Αίτηση Ακύρωσης που κατατέθηκε την 28.03.2017 στο ΣτΕ, το ΠΑΝΔΟΙΚΟ είχε ζητήσει την ακύρωση της ΚΥΑ 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ τ. Β΄ 347/08.02.2017), με την οποία είχε θεσπιστεί «αναλογικό παράβολο», προκαταβλητέο και από τις οικολογικές οργανώσεις, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τυχόν αντιρρήσεις κατά των Δασικών Χαρτών, που υποβάλλονται, αποκλειστικά και μόνο, με ηλεκτρονικό τρόπο. Το παράβολο αυτό, που φέρει το ψευδώνυμο του «ειδικού τέλους», είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που επιβάλλεται στους έχοντες εμπράγματα, ενοχικά και άλλα δικαιώματα στα γεωτεμάχια των Δασικών Χαρτών, ανάλογα με το εμβαδόν των γεωτεμαχίων, για τα οποία ασκούν Αντιρρήσεις, υπερασπίζοντας τα δικαιώματά τους. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν δικάστηκε η Αίτηση αυτή, αλλά δεν ορίστηκε ούτε δικάσιμος για τη συζήτησή της!
Με τη νέα Αίτηση Ακύρωσης, το ΠΑΝΔΟΙΚΟ προσέβαλε, στο ΣτΕ, αφενός τη νέα σχετική ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (ΦΕΚ τ. Β΄1491/02.05.2017), με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη, για την εξαίρεση και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την καταβολή του «ειδικού τέλους» και αφετέρου την υπ’ αριθ. πρωτ. 158577/1580/04.07.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω)  Εγκύκλιο Διαταγή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία, ψευδοερμηνευτικώς, διατάχθηκε, ρητά πλέον, ο πλήρης αποκλεισμός των λοιπών ενδιαφερομένων (επομένως και των περιβαλλοντικών οργανώσεων), από την υποβολή Αντιρρήσεων, χωρίς την προηγούμενη καταβολή του «αναλογικού παραβόλου», η οποία ελέγχεται ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό αποκλείστηκε η εφαρμογή των σαφών, εν προκειμένω, διατάξεων της Σύμβασης του Άαρχους, για την επιβαλλόμενη συμμετοχή των οικολογικών οργανώσεων στην εξαιρετικής σπουδαιότητας διαδικασία προστασίας του δασικού πλούτου της Χώρας.
Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ έχει επίσης προσφύγει στο ΣτΕ, την 20.06.2017, με Αίτηση Ακύρωσης, κατά της υπ’ αριθ. 153394/919/12.04.2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε) Απόφασης του  Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (που αφορά τη διόρθωση των λεγόμενων «προδήλων σφαλμάτων»), στην οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επιστροφή του καταβληθέντος «ειδικού τέλους» Αντιρρήσεων σε εκείνους που δικαιώνονται στη διαδικασία διόρθωσης «πρόδηλων σφαλμάτων», την οποία το ΠΑΝΔΟΙΚΟ θεωρεί προδήλως αντισυνταγματική.
Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ επιμένει ότι η επιβολή του «ειδικού τέλους» για τις οικολογικές οργανώσεις, που ενεργούν εξ ορισμού για την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είναι αντίθετη με κάθε λογική και παραβιάζει κατάφωρα τη Σύμβαση του Arhus (σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα), αλλά και το συνταγματικό δικαίωμα του καθενός για την προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να απαιτείται, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η ύπαρξη εμπραγμάτων, ενοχικών ή άλλων δικαιωμάτων, των οποίων η υπεράσπιση δικαιολογεί την επιβολή του «ειδικού τέλους».
Αμετακίνητο σε αυτές τις θέσεις, το ΠΑΝΔΟΙΚΟ απευθύνεται στη συλλογική οικολογική συνείδηση, δηλώνοντας ότι θεωρεί αδιανόητη τη λήξη της διαδικασίας των Αντιρρήσεων (κατά των Δασικών Χαρτών), από την οποία οι οικολογικές οργανώσεις αποκλείστηκαν, ηλεκτρονικά, με το εργαλείο του «αναλογικού παραβόλου» (υπό συνθήκες οικονομικής αδυναμίας τους μέσα στη δεινή οικονομική κρίση), πράγμα που επέφερε τη φίμωσή τους στην άρθρωση του στοιχειώδους θεσμικού λόγου τους, με Αντιρρήσεις κατά σοβαρότατων παραβιάσεων του Συντάγματος, οι οποίες συντελέστηκαν με τους αναρτηθέντες Δασικούς Χάρτες και «δεν μετριούνται με το στρέμμα».
Η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Διαβάστε ακόμα:

Παραπληροφόρηση τα περί μη αναγκαιότητας υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΥΣ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ. Στο στόμα του λύκου... ΕΠΤΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
ΤΟΥΣ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ. Στο στόμα του λύκου...(Από το κράτος του Τσίπρα και των ομοίων του, (Μητσοτάκηδων κ.λπ.) μόνο βαρβαρότητα, αναλγησία και προδοσία υπάρχει, ΚΑΙ για τους Έλληνες ΚΑΙ για τους μετανάστες, πρόσφυγες, κυνηγημένους... Αυτή είναι η "Ευρωπαϊκή Ένωση"! Αυτό είναι το Σύστημα που ανεχόμστε... Έγραφα προχθες, να μην εαναληφθεί στο Ρέθυμνο η αθλιότητα που συνέβη με τους μετανάστες στο Ηράκλειο. Και όμως επαναλαμβάνεται.... Γαμημένε Τσίπρα, θα έρθει η ώρα σου... 
-Δ.Τζ.)Συγκεντρώνεται κόσμος στο λιμεναρχείο Ρεθύμνου. Έχουν έρθει χαρτιά απέλασης για τους 44 μετανάστες και μετανάστριες που κρατούνται εδώ. Οι μετανάστες/ριες αντιδρούν και φωνάζουν συνθήματα ενάντια στην απέλασης τους. Καλείται να κατέβει αλληλέγγυος κόσμος
~~~~~~~
Σε αναμονή και αγωνία οι πρόσφυγες που εξακολουθούν να μένουν στο χώρο των λιμενεργατών

(Ενημερωτικό ρεπορτάζ από την Χαρά Βηλαρά):

Σε αναμονή και αγωνία οι πρόσφυγες που εξακολουθούν να μένουν στο χώρο των λιμενεργατών 
ΕΠΤΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 
-Επιτακτική η ανάγκη εύρεσης αξιοπρεπούς χώρου διαμονής για το διάστημα που θα χρειαστεί
Αγωνιούν για το μέλλον τους οι πρόσφυγες που από την προηγούμενη Παρασκευή «φιλοξενούνται» στο χώρο που έχουν παραχωρήσει οι λιμενεργάτες στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ενώ την ίδια στιγμή κανένας χώρος δεν έχει βρεθεί για την αξιοπρεπή στέγασή τους για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να παραμείνουν στο Ρέθυμνο.
Μεταξύ των προσφύγων υπάρχουν οικογένειες με παιδιά για τις οποίες έχει ζητηθεί άμεση μέριμνα από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, δηλαδή να αφεθούν ελεύθερες για ανθρωπιστικούς λόγους.
Στο μεταξύ σε απεργία πείνας έχουν προχωρήσει από χθες το μεσημέρι κάποιοι εκ των προσφύγων, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες «φιλοξενίας» τους, και με αίτημα τη μεταφορά τους στην Αθήνα για να υλοποιηθούν εκεί οι διαδικασίες της αίτησης ασύλου. Συνολικά επτά άτομα απείχαν χθες από το φαγητό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, επιθυμούν να καταθέσουν αίτημα ασύλου στη χώρα μας. Οι αστυνομικές αρχές που έχουν την ευθύνη, έχουν ενημερώσει το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου στο Ηράκλειο και σήμερα αναμένεται να έρθει στέλεχος της υπηρεσίας ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για όσους έχουν τη βούληση να καταθέσουν αίτημα.
Παραμένει επίσης άγνωστο το μέλλον τους μετά το αίτημα ασύλου. Οι αστυνομικές αρχές δεν δεσμεύονται από το νόμο να τους έχουν υπό κράτηση, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, ή κάποιος άλλος λόγος που μπορεί να τεκμηριωθεί. Όσοι αιτηθούν άσυλο σύμφωνα με το νόμο μπαίνουν υπό καθεστώς προστασίας, μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους. Ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο τι θα πράξει η αστυνομία (σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής), ή αν υπάρχει περίπτωση μεταφορά τους αλλού.
Χθες το πρωί επισκέφθηκε ξανά το χώρο του Λιμεναρχείου εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μετανάστευσης για να τους ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα που έχουν από τον Οργανισμό για την οικειοθελή επιστροφή τους στη χώρα τους.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνου είναι σε επαφή με τις Λιμενικές και Αστυνομικές αρχές, μέλη του έχουν επισκεφθεί τους πρόσφυγες και τους έχουν ενημερώσει για τα δικαιώματα τους, παρέχοντάς τους και έντυπο υλικό και έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο κρίνοντας ότι οι συνθήκες διαβίωσης είναι ακατάλληλες.
Ο γραμματέας του συλλόγου, Μανώλης Πετρακάκης επεσήμανε μιλώντας στην Κρητική Επιθεώρηση πως θέση του Δικηγορικού Συλλόγου είναι ότι οι πρόσφυγες πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά τους από τις αρχές και ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις οικογένειες με παιδιά.

ΚΑΝΕΝΑΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ» ΧΩΡΟΣ
Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες τη στιγμή που ο χώρος που «φιλοξενούνται» τα 44 άτομα, εκ ων οποίων 4 μικρά παιδιά αλλά και έφηβοι, είναι ακατάλληλος, μικρός και σε καμία περίπτωση για μακρά παραμονή. Είναι κυριολεκτικά στοιβαγμένοι και σε περίπτωση βροχής (όπως προχθές) τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί δεν μπορούν ούτε στον εξωτερικό χώρο να κάθονται. Κι επειδή είναι τέλος Σεπτεμβρίου και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι δεν θα έχουμε βροχές και ανέμους, ένα κτίσμα πάνω στη θάλασσα προφανώς δεν προσφέρεται για διαμονή ανθρώπων.
Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν ούτε στρώματα για να κοιμούνται και η Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου χθες τους προμήθευσε με έναν αριθμό στρωμάτων για να εξυπηρετηθούν έστω κάποιοι.
Καμία διαθεσιμότητα χώρου πάντως δεν έχει εκφραστεί ούτε από τον δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί αρχικά, όταν διασώθηκαν από τις λιμενικές αρχές, ούτε από το δήμο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκαν. Επί τόσες μέρες -από την προηγούμενη Παρασκευή- κανείς από τους δημάρχους δεν έχει δηλώσει ότι έχει έναν χώρο που θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατάλληλα για να τους στεγάσει προσωρινά. Ένα παλιό σχολείο για παράδειγμα.
Η αντιπεριφέρεια από την πλευρά της έχει δηλώσει στο παρελθόν σε σχετικές συσκέψεις ότι αν υποδειχθεί κάποιος χώρος από κάποιον δήμο, τότε θα μπορέσει να στηρίξει οικονομικά τις όποιες εργασίες χρειαστούν για να μετατραπεί σε χώρο φιλοξενίας με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αυτό ωστόσο δεν έχει γίνει. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή χθες το πρωί μιλώντας στον team Fm, κάλεσε εκ νέου τους δημάρχους να υποδείξουν κάποιο χώρο που να μπορεί να στεγάσει τους ανθρώπους αυτούς, τονίζοντας ότι η αντιπεριφέρεια δεν έχει κάποιο κτήριο για να το προφέρει.
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ρεθύμνου Νίκος Αγριμάκης είπε στην «Κ.Ε.» πως από την πρώτη στιγμή αναζητείται χώρος στο δήμο που να πληροί τις προδιαγραφές αξιοπρεπούς διαβίωσης, αλλά και των όρων ασφάλειας που θέτει η αστυνομία και δεν έχει γίνει εφικτό αυτό. Υποστήριξε πως είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και φορείς, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει χώρος που να μπορεί να διατεθεί για φιλοξενία.
Σε ερώτημά μας γιατί δεν χρησιμοποιείται κάποιο σχολείο που δεν λειτουργεί σε οικισμό του δήμου, η απάντηση ήταν ότι τα περισσότερα παλιά σχολεία χρησιμοποιούνται από πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν μέσα διάφορα υλικά και εξοπλισμό και δεν μπορούν να απομακρυνθούν…
Στον αντίποδα των τοπικών φορέων που αδυνατούν να παράσχουν αξιοπρεπή στέγαση, γιατροί, διάφορες συλλογικότητες, εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί σύλλογοι, οι σαμαρείτες, η εκκλησία, έχουν κινητοποιηθεί και βοηθούν με όποιον τρόπο μπορούν τους συνανθρώπους τους που πέρασαν και εξακολουθούν να περνούν μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ρούχα, τρόφιμα, παιχνίδια, ακόμα και καρέκλες και τραπέζια, έχουν προσφερθεί και με το παραπάνω από την τοπική κοινωνία που δείχνει αντανακλαστικά αλληλεγγύης.
ΧΑΡΑ ΒΗΛΑΡΑ
_______

Πανελλαδική κινητοποίηση εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

Από προηγούμενη πορεία | MotionTeam
29.09.2017, 

Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα το μεσημέρι δάσκαλοι και καθηγητές, καθώς δεκάδες σύλλογοι εκπαιδευτικών και λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης εκφράζουν την κάθετη αντίθεσή τους στην αξιολόγηση. Κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες και στις κατά τόπους ΕΛΜΕ της χώρας.
Στην πρώτη πανελλαδική κινητοποίηση της χρονιάς αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 80 Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται η αξιολόγηση που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Οκτωβρίου, ενώ επίσης κεντρικό ζήτημα αποτελεί αυτό των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και η εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Στη συμπρωτεύουσα οι Α', Β', Γ', Δ' και Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδική Αγωγής, καθώς και η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας θα συγκεντρωθούν έξω από τη συγκέντρωση στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου να θέσουν τα αιτήματα για «μόνιμους μαζικούς διορισμούς, άμεση κάλυψη όλων των κενών, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς». 
Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση, οι ΕΛΜΕ- Θεσσαλονίκης κήρυξαν δίωρες στάσεις εργασίας στα γυμνάσια και τα λύκεια (από 12:00 έως τις 16:00).

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ το κλείσιμο του εργοστασίου της ΔΕΛΤΑ...

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ το κλείσιμο του εργοστασίου της ΔΕΛΤΑ...

(...Το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα αυτή είναι η έλλειψη αντίστασης και διεκδίκησης, η απουσία αναμέτρησης με τις πολιτικές που εξαθλιώνουν τη ζωή μας και ξεπουλάνε το μέλλον μας. Μάλλον πρέπει να το αντιστρέψουμε!...)

Μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην APIVITA της PUIG, στη Παπαστράτος της Phillip Moris, μετά την ...επιτυχία να κρατηθεί η μεγάλη επένδυση της Eldorado Gold στη Χαλκιδική, και αφού εδώ και βδομάδες οι κυβερνώντες προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπαίνουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης και οι αντιπολιτευόμενοι ότι αυτοί θα το έκαναν καλύτερα, ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ της Froneri Hellas, να νοιώσουν τι εννοούσε το Τσίπρας όταν μιλούσε για αξιοποίηση της ελληνικής γης "τον νου, τις γνώσεις, τις εμπειρίες και κυρίως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας". Αρκεί βέβαια αυτή η αξιοποίηση να ταιριάζει και με τα ποθητά κέρδη των μετόχων των πολυεθνικών που κατέχουν ότι παραγωγικό έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα. Και ακόμη πιο βέβαια τα δικαιώματα και οι ανάγκες των εργαζόμενων μπροστά σε αυτά τα συμφέροντα, είτε στη δουλειά είτε στη διατροφή, δεν έχουν καμιά σημασία.
Η Froneri Hellas (κοινοπραξία της Nestle και της R&R) λοιπόν ανακοίνωσε το κλείσιμο του εργοστασίου παραγωγής παγωτού της ΔΕΛΤΑ στο Ταύρο στέλνοντας έτσι στην ανεργία 102 εργαζόμενους των οποίων τους χρυσώνει το χάπι με ...δελεαστικές αποζημιώσεις (στηριγμένες στα νόμιμα πάντα) και με ...ιδιωτική ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη για δύο ολόκληρα(!!!) χρόνια. Κι αν θέλουν θα τους στηρίξει στην ανεύρεση δουλειάς!!! Τόση φροντίδα για τους εργαζόμενους!
Αλλά τι να κάνει και αυτή; H ύπαρξη των εργοστασίων της ΔΕΛΤΑ είναι ζημιογόνα για τη Nestle και την R&R που όλως τυχαίως παράγουν παρόμοια προϊόντα και τα οποία μπορούν να μας τα φέρνουν απευθείας απ' έξω φρέσκα και πιστοποιημένα. Επιπλέον οι ντόπιοι παραγωγοί γάλακτος, όσοι έχουν απομείνει, είναι ακριβοί. Τι χρειάζεται λοιπόν η σε όλα τα επίπεδα ντόπια παραγωγή γαλακτοκομικών; Τι μας χρειάζονται οι ντόπιοι παραγωγοί; Άλλωστε το είχε ανακοινώσει η Froneri Hellas από το 2016 ότι είναι "πιθανή" η περίπτωση να κλείσει όλα τα εργοστάσια της ΔΕΛΤΑ στην Ελλάδα.
Βέβαια το τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι μόλις τελειώσουν οι αποζημιώσεις, μόλις λήξει η ιδιωτική ασφάλιση και αν δε βρουν δουλειά έχει ακόμη μικρότερη σημασία. Ως τότε, ποιος ξέρει, μπορεί η ανάπτυξη του τουρισμού, των μεταφορών, της μεταφοράς ενέργειας, του κέντρου υπηρεσιών της Ε.Ε., της "εξυπηρέτησης" των νατοϊκών στρατευμάτων που περνούν απ' εδώ για να σφάξουν άλλους λαούς και της ελάχιστης δυνατής παραγωγής να έχει ανοίξει νέες θέσεις εργασίας -συγγνώμη απασχόλησης- των χαμηλών μισθών, της κουτσουρεμένης ασφάλισης, της απληρωσιάς και της για όσο είμαστε χρήσιμοι επιβίωσης. Εκτός και αν προλάβουν τα "φιλειρηνικά" έργα των αμερικανών και νατοϊκών προστατών μας να μάς βρουν άλλες διεξόδους. Θανατηφόρες και για μας και για τους γειτονικούς μας λαούς.
Καμιά επένδυση και καμιά ψευδεπίγραφη ανάπτυξη σα και αυτές που μας υπόσχονται το ντόπιο( κεφάλαιο και οι ντόπιες( κυβερνήσεις του δε πρόκειται να σώσουν κανέναν μας. Αν οι εργαζόμενοι δε συγκροτηθούμε με βάση τα συμφέροντά μας σε αυτό το τόπο, αν δε διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε σε δουλειά, σε μισθούς, στο πλούτο που παράγουμε και που τον λυμαίνονται κεφάλαιο και ιμπεριαλιστές, αν στη τελική δε παλέψουμε για να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα της εξάρτησης, τους ξεπουλήματος των πάντων και της ολοένα και πιο απόλυτης εκμετάλλευσής μας κανείς σωτήρας δεν θα μας σώσει! Το μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα αυτή είναι η έλλειψη αντίστασης και διεκδίκησης, η απουσία αναμέτρησης με τις πολιτικές που εξαθλιώνουν τη ζωή μας και ξεπουλάνε το μέλλον μας. Μάλλον πρέπει να το αντιστρέψουμε!
Υ.Γ.: ευτυχώς που εδώ υπάρχει το "ταξικό κίνημα", στο οποίο ανήκει και η ομοσπονδία που καλύπτει τους εν λόγω εργαζόμενους, και που φρόντισε από τότε που εμμέσως πλην σαφώς ανακοινώθηκαν οι προθέσεις των πολυεθνικών να τους οδηγήσει στο δρόμο της αντεπίθεσης. Τουλάχιστον τους είχε προειδοποιήσει;
____________
https://antigeitonies.blogspot.gr 

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Πάμπλο Νερούδα: Η ζωή μου στάθηκε η ίδια η ποίησή μου και η ποίησή μου υπήρξε το στήριγμα όλων των αγώνων μου...

 Μιχάλης Κιτσώνης
             ΚΕΡΚΥΡΑ 


τανε της τύχης μου να υποφέρω όσα υπέφερα και της τύχης μου να αγωνιστώ όπως αγωνίστηκα, να αγαπήσω και να τραγουδήσω όπως τραγούδησα. Γνώρισα σε διάφορα σημεία της Γης το θρίαμβο και την ήττα, έχω ζωντανή στη μνήμη μου τη γεύση του ψωμιού, αλλά και τη γεύση του αίματος. Τι περισσότερο μπορεί να θέλει ένας ποιητής; 
Η ζωή μου στάθηκε η ίδια η ποίησή μου και η ποίησή μου υπήρξε το στήριγμα όλων των αγώνων μου. Αν και πολλά βραβεία μού δόθηκαν, κανένα δεν μπορεί να παραβληθεί με το τελευταίο βραβείο. Να είμαι ο ποιητής του λαού μου. Το μεγάλο, το μοναδικό μου βραβείο είναι αυτό κι όχι τα βιβλία μου που μεταφράστηκαν σ’ όλες τις γλώσσες του κόσμου, ούτε τα βιβλία που γράφτηκαν για να αναλύσουν τα λόγια μου".

Πάμπλο Νερούδα, 12 Ιουλίου 1904 – 23 Σεπτεμβρίου 1973

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

εν Αθηναις-online.gr: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ): ''Εκκληση για τη 10χρονη Νεφέλη που πάσχει από σάρκωμα

εν Αθηναις-online.gr: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ): 'Εκκληση για τη 10...:
Έκκληση για τη συγκέντρωση χρημάτων για την μικρή Νεφέλη
18/09/2017
 Στο αίτημα των γονιών ενός 10χρονου κοριτσιού που δίνει μάχη για ...

δείτε ολόκληρη την έκκληση : http://athens-press.blogspot.gr/

Στο πλοίο του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα «Dimitris C», βρέθηκαν δέματα με κοκαΐνη συνολικού βάρους 121 κιλών!!!O «Διδάκτορας» της ελληνικής ναυτιλίας -και βραβευμένος από την ελληνική πολιτεία για την κοινωνική του προσφορά (!!!) - εφοπλιστής Γιάννης Κούστας και το πλοίο του με την κοκαΐνη...
O «Διδάκτορας» της ελληνικής ναυτιλίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα capital.gr (2/10/2008), Γιάννης Κούστας ένας πλουτοκράτης ο οποίος παράλληλα με την εφοπλιστική του δραστηριότητα είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Endeavor Greece της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, πέρα των άλλων έχει να επιδείξει και κοινωνική δραστηριότητα.
Όπως σημειώνει σε κείμενο του στην εφημερίδα των Συντακτών ο Κώστας Ζαφειρόπουλος στις 13 Μάη 2013 ο Γιάννης Κούστας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Danaos Shipping Corporation Ltd» βραβεύτηκε από τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια για την προσφορά του Ιδρύματος στην Ελληνική Αστυνομία σχετικά με το κυνήγι της «λαθρομετανάστευσης», όπως είχε πει ο υπουργός. 
~~~~~

Δείτε εδώ:

Ο εφοπλιστής – ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες καθώς διευθύνει μια από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος ανεξάρτητες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο- είχε πληρώσει για να αγοραστούν φουσκωτά για την περιφρούρηση του Έβρου, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ», τμήμα της επιχείρησης «Ξένιος Δίας».
Στο πλοίο, λοιπόν, αυτού του εφοπλιστή «Dimitris C», βρέθηκαν δέματα με κοκαΐνη συνολικού βάρους 121 κιλών στο λιμάνι Ίλο στο Περού.
~~~~~
Ας’ δούμε τον σκωπτικό τρόπο με τον οποίο σχολιάζει το γεγονός η Αλέκα Ζορμπαλά:
"Στοιχηματίζω, ότι για τα 121 (μόνον) κιλά κόκας που βρέθηκαν στο πλοίο του εφοπλιστή Δρ.Ιωάννη Κούστα, στο Περού, θα πούνε, ότι πρόκειται για στημένη δουλειά από την πρώην σύζυγό του, για να τον εκδικηθεί, που την εγκατέλειψε, προκειμένου να παντρευτεί την κατά 40 χρόνια νεώτερή του αγάπη.

Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας στυλοβάτης της ελληνικής ναυτιλίας, ένας επιστήμονας, ένας Δόκτωρ, ένας αγαπημένος των πολιτικών ηγεσιών και πολλάκις βραβευμένος από διεθνές και ντόπιο πολιτικό σύστημα να εμπορεύεται δια των πλοίων του κοκαΐνη. 
Και στο κάτω κάτω της γραφής μόνο 121 κιλά βρέθηκαν, όχι δα και 2 τόνοι του Noor 1, άσε, που σίγουρα τους διακινούσε το πλήρωμα από Μπαγκλαντέζους, Αιγύπτιους κλπ τριτοκοσμικούς, εν πλήρη αγνοία του πλοιοκτήτη, εννοείται...
Ομορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος.
Τον Περατικό τον θυμάται άραγε κανείς;"

~~~~~
___________
(από "Βαθύ Κόκκινο")
http://tsak-giorgis.blogspot.gr/ 

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Ο άνθρωπος που αυτοκτόνησε για την ελευθερία...


ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Ο άνθρωπος που αυτοκτόνησε 
για την ελευθερία...

-| Τόνια Γκόρου // Στο tvxs |-

Τα ξημερώματα της 19ης Σεπτεμβρίου 1970, η ομάδα οδοκαθαριστών που καθάριζε την πλατεία Ματεότι, στη Γένοβα, βρέθηκε μπροστά σε μια εικόνα που έμελλε να αποτελέσει την αρχή της διεθνούς αντίδρασης για τη χούντα στην Ελλάδα. Ένας νέος, τυλιγμένος στις φλόγες, έτρεχε μπροστά από το δικαστικό μέγαρο και φώναζε «Ζήτω η Ελλάδα, κάτω η δικτατορία». Αρνήθηκε την βοήθειά τους και πέθανε εννιά ώρες αργότερα, στο κοντινό νοσοκομείο. Το όνομά του ήταν Κώστας Γεωργάκης και γεννήθηκε, στις 23 Αυγούστου 1948.
Ο Γεωργάκης καταγόταν από την Κέρκυρα και ήταν γιος ράφτη. Τελείωσε το σχολείο με άριστα και τον Αύγουστο του 1967, λίγους μήνες μετά την επιβολή της δικτατορίας, έφυγε για να σπουδάσει Γεωλογία στην Ιταλία. Το 1968, έγινε μέλος της ΕΔΗΝ, της νεολαίας της Ένωσης Κέντρου, ενώ στο αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε κολλημένη μια φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.
Από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε το καθεστώς και τις πρακτικές του. Τρεις μήνες πριν την αυτοκτονία του, αποκάλυψε ανώνυμα σε γενοβέζικο περιοδικό ότι άνθρωποι της Χούντας είχαν παρεισφρύσει στις ελληνικές φοιτητικές οργανώσεις στην Ιταλία. Λίγο καιρό αργότερα, δέχτηκε επίθεση από παρακρατικούς και, παρότι ενεργός φοιτητής, είχε πρόβλημα με την αναβολή της στρατιωτικής του θητείας. Παράλληλα, η οικογένειά του στην Κέρκυρα δεχόταν και αυτή τις πιέσεις του καθεστώτος.
Μέσα σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, ο Γεωργάκης αποφάσισε πως έπρεπε να γίνει κάτι δραστικό, ώστε να ευαισθητοποιηθεί επιτέλους η Δύση για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Χάρισε το αντιανεμικό του στην αρραβωνιαστικιά του, Ροζάνα, έγραψε μια επιστολή στον πατέρα του και, φορτώνοντας το αυτοκίνητό του με τρία μπουκάλια βενζίνη, ξεκίνησε για την πλατεία Ματεότι.
«Συγχώρεσε με γι' αυτό που έκανα και μην κλάψεις. Ο γιος σου δεν είναι ήρωας. Είναι άνθρωπος, όπως όλοι οι άλλοι, ίσως λίγο πιο φοβισμένος (...) Δεν θέλω να μπείτε σε κίνδυνο από τις πράξεις μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, παρά να σκέφτομαι και να ενεργώ σαν ελεύθερο άτομο», γράφει ο ίδιος στο γράμμα του. Η κηδεία του έγινε στην Γένοβα στις 23 Σεπτεμβρίου.
Επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και φοβούμενη πως μια τελετή στην μνήμη του θα γινόταν αφορμή για συλλαλητήριο, η Χούντα καθυστέρησε τέσσερις μήνες την επιστροφή της σωρού του. Στις 18 Ιανουαρίου του 1971, μέσα σε άκρα μυστικότητα έφτασε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και τελικά θάφτηκε στο Α' δημοτικό Νεκροταφείο. Η θυσία του αναγνωρίστηκε στην Μεταπολίτευση, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Στην Κέρκυρα υπάρχει πλατεία με το όνομά του και τον αδριάντα του.
Ο Γεωργάκης είναι ο μοναδικός που αυτοκτόνησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την Χούντα και θεωρείται ο πρόδρομος των μετέπειτα φοιτητικών αντιδράσεων και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο θάνατός του ήταν για την υπόλοιπη Ευρώπη η πρώτη απτή απόδειξη κοινωνικής αντίστασης στο δικτατορικό καθεστώς. Όπως είναι φυσικό, στην Ελλάδα το περιστατικό επισήμως αποσιωπήθηκε. Η είδηση όμως διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Λέγεται ότι το τραγούδι του Σαββόπουλου «Ωδή στον Γ. Καραϊσκάκη» είναι γραμμένο για τον Γεωργάκη, ενώ ο Νικηφόρος Βρεττάκος αναφέρεται στη θυσία του στο ποίημά του «Η Θέα του Κόσμου»: «ήσουν η φωτεινή περίληψη του δράματός μας (.) στην ίδια λαμπάδα τη μία, τ' αναστάσιμο φως κι ο επιτάφιος θρήνος μας.».
Αν περάσει κανείς σήμερα από την πλατεία Ματεότι, πάνω σε μια μαρμάρινη κολώνα, θα βρει σκαλισμένη στα ιταλικά τη φράση «Η Ελλάδα θα σε θυμάται για πάντα».

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

Οι πολίτες του Ρεθύμνου δείχνουν το ΔΡΟΜΟ! Αυτή η συμμορία είναι οι εχθροί του Λαού μας. Στον ΠΟΛΕΜΟ που μας κήρυξαν θα έχουμε Ιστορική και Ηθική ευθύνη να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν θα περάσει ο φασισμός τους!
Leonidas Papadopoulos
ΑΘΗΝΑ

Εδώ ο γερμανοτσολιάς δικαστικός επιμελητής, Ιωάννης Παναγόπουλος (Σωκράτους 56, Αθήνα - Ομόνοια), της υπόθεσης έξωσης του Ρεθυμνιώτη μαγαζάτορα προς όφελος του αμερικάνικου fund, με τον κατοχικό συγκυβερνήτη και "φιλαράκι" του, Πάνο Καμμένο.

Αυτές είναι οι μπροστάντζες των αληταράδων ΣυριζΑνέλ και των τραπεζιτών.
Αυτοί οι τύποι είναι το πρόσωπο, το μακρύ τους χέρι και η φωνή τους.
Αυτή η συμμορία είναι οι εχθροί του Λαού μας.
Ήρθε η ώρα να ξεκολλήσουμε από την αδράνεια, τον φόβο, την κατάθλιψη και τον ατομικό μας γολγοθά και συλλογικά να στείλουμε όλα αυτά τα καθάρματα στον διάολο και ακόμα παραπέρα.

ΠΟΛΕΜΟΣ! Σήμερα (το Σάββατο 2 Σεπτέμβρη) στις 6 τα χαράματα, υπό τις εντολές του αμερικάνικου fund Sankaty (είναι ένα διεθνές αρπακτικό συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και υπάγεται στο μητρικό αμερικάνικο fund Bain Capital, μεγαλοστελέχη του οποίου έχουν εμπλακεί σε μεγάλα σκάνδαλα στις ΗΠΑ) και της κυβέρνησης των γερμανοτσολιάδων Σύριζα-Ανελ, στρατός από δυνάμεις των ΜΑΤ (πάνω από 100 ΜΑΤατζήδες) με κλούβες, παρουσία δικαστικού επιμελητή και πληθώρα περιπολικών, ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, προκειμένου να ΚΑΤΑΣΧΕΣΟΥΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ και ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΩΣΗ σε πολίτη, από το μαγαζί του.
Μετά από ΜΑΧΗ σώμα με σώμα, οι αλληλέγγυοι πολίτες του Ρεθύμνου κατάφεραν να ματαιώσουν τη διαδικασία της έξωσης, παρά την ωμή βία που άσκησαν οι πραιτοριανοί του Σύριζα και των τραπεζιτών.
Η κατοχική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει κηρύξει τον ΠΟΛΕΜΟ στην υπό φτωχοποίηση ελληνική κοινωνία.
Με σκανδαλώδεις, φωτογραφικές διατάξεις θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, δίνοντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα με απευθείας ανάθεση, στον συντοπίτη του Κοντονή, Γεώργιο Θεοδόση της newsphone, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα σε 5000 πλειστηριασμούς μέσα στο 2017 και 10.000 μέσα στο 2018.
Η μαφία του συμβολαιογραφικού κατεστημένου των κορακιών με πρωτεργάτη των υπόδικο για το παραδικαστικό κύκλωμα νο2, Γεώργιο Ρούσκα, σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση των δοσιλόγων, τα funds και τους τραπεζίτες προχωρούν ακάθεκτοι στην εκποίηση της λαϊκής περιουσίας (σπίτια, χωράφια, εμπορικά μαγαζιά κλπ) στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ, δηλαδή κοψοχρονιά, καταδικάζοντας των ελληνικό λαό σε έναν κοινωνικό μεσαίωνα.
Μέσα στις επόμενες μέρες η Eurobank έχει προγραμματίσει την έξωση από την ΠΡΩΤΗ και μοναδική κατοικία, του Βασίλη Σκοπελίτη από τη Νίκαια και της συζύγου του.
Η κυβέρνηση, ανάλγητη και εχθρική προς τα λαϊκά συμφέροντα στέλνει στρατιές ΜΑΤ για να χτυπήσουν τους αλληλέγγυους συμπολίτες μας και να ολοκληρώσουν το έγκλημα της έξωσης, αναπαράγοντας εικόνες Ισπανίας.
Οι πολίτες του Ρεθύμνου δείχνουν το ΔΡΟΜΟ!
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους πολίτες που ξεσπιτώνονται και χάνουν τις περιουσίες τους για χάρη των funds, των τραπεζών και των λοιπών αποκρουστικών αρπακτικών.
Καταγγέλλουμε την μνημονιακή κυβέρνηση της ντροπής, η οποία στρώνει το χαλί, θεσμοθετώντας το κοινωνικό αυτό έγκλημα και τολμά να χτυπά τους πολίτες που αντιστέκονται στην βάναυση καταπάτηση της αξιοπρέπειας, της Συνταγματικής νομιμότητας και μάχονται υπέρ βωμών και εστιών.
Θεωρούμε ότι όλο το σκουπιδολόι κυβερνητικών βουλευτών και υπουργών, στελεχών της κατοχικής κυβέρνησης, τραπεζικών στελεχών, πλειστηριατζήδων συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώνουν τα εγκλήματα αυτά "κάνοντας απλά τη δουλειά τους", πρέπει να είναι πρόσωπα ανεπιθύμητα στις τοπικές μας κοινωνίες και να μην βρίσκουν γωνιά για να σταθούν.
Όλες οι οργανωμένες μορφές της κοινωνικής ζωής, εμπορικοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί, εξωραϊστικοί σύλλογοι, τοπικά, δημοτικά, περιφερειακά συμβούλια, εργατικά κέντρα, πρωτοβάθμια σωματεία κλπ πρέπει εμπράκτως να πάρουν δημόσιες αποφάσεις κατά του εγκλήματος των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, της εκποίησης της λαϊκής περιουσίας και των εξώσεων.
Η σιωπηλή και σε γενικές γραμμές πανταχού απούσα πλειοψηφία των συμβολαιογράφων που ΔΕΝ συμμετέχουν στο έγκλημα των πλειστηριασμών λαϊκής περιουσίας πρέπει επιτέλους να τοποθετηθεί επίσημα και επώνυμα.
Στον πόλεμο αυτό η σιωπή είναι συνενοχή.

Οι πολίτες θα πρέπει να σταθούν αλληλέγγυοι στους συμπολίτες τους που πλήττονται.
Όλοι είμαστε εν δυνάμει οφειλέτες δεδομένου ότι η εφορία, η ΔΕΗ και τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να εκποιούν για χρέη ακόμα και κάτω των 500 ευρώ την περιουσία μας (μόνο μια προφορική οδηγία του γκαουλάιτερ Πιτσιλή υποδεικνύει να βγαίνουν τα σπίτια στο σφυρί για χρέη άνω των 500 ευρώ), στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ, δηλαδή για ένα κομμάτι ψωμί.

Το Κίνημα Δεν Πληρώνω, σταθερά, έμπρακτα και με συνέπεια από την ίδρυσή του βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρίσκεται στο πλευρό του χειμαζόμενου ελληνικού λαού, στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως εδώ και 4 χρόνια ακυρώνοντας χιλιάδες πλειστηριασμούς μέσα από τη δυναμική του παρουσία κάθε Τετάρτη στα Ειρηνοδικεία της χώρας.
Στον ΠΟΛΕΜΟ που μας κήρυξαν θα έχουμε Ιστορική και Ηθική ευθύνη να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων.
Δεν θα περάσει ο φασισμός τους!
___________

Προκαλεί ο δικαστικός επιμελητής μετά την κατάσχεση στο Ρέθυμνο

    ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    Κρήτη,  κατασχέσεις  
Ρεπορτάζ: 
Μάριος Διονέλλης
04.09.2017,

ΡΕΘΥΜΝΟ:

Ο δικαστικός επιμελητής Γιάννης Παναγόπουλος κατά τη διάρκεια του «διαγγέλματός» του προς τους πολίτες του Ρεθύμνου 
Με προκλητικό τρόπο και με φρασεολογία που δεν συνάδει με εκπρόσωπο του νομικού κόσμου ο δικαστικός επιμελητής Γιάννης Παναγόπουλος έριξε λάδι στη φωτιά στην υπόθεση κατάσχεσης μιας επιχείρησης στην οποία προχώρησε ο ίδιος το Σάββατο στο Ρέθυμνο εξ ονόματος αμερικανικού fund. 
Αναχωρώντας από το αεροδρόμιο Ηρακλείου ο κ. Παναγόπουλος απηύθυνε «διάγγελμα προς τους πολίτες του Ρεθύμνου» σε ιταμό ύφος έναντι όσων αντιστάθηκαν στην κατάσχεση του καταστήματος στην οδό Αρκαδίου.
Ο κ. Παναγόπουλος αναφερόμενος στην κατάσχεση μίλησε για θρίαμβο της Δικαιοσύνης έναντι ενός δύστροπου κακοπληρωτή ευχαριστώντας προσωπικά τον αρχηγό της Αστυνομίας και τον αστυνομικό διευθυντή Ρεθύμνης, οι οποίοι, όπως λέει, έδωσαν προσωπικά την εντολή για την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου.
Μεταξύ άλλων ο κ. Παναγόπουλος απευθυνόμενος στους Κρητικούς αναφέρει:
Αν κάποιος έντιμος Κρητικός πιστεύει ότι ένας δικαστικός λειτουργός έχει θίξει την τιμή και την υπόληψή του, να πάρει το κουμπούρι του ή το κρητικό μαχαίρι του και να έρθει να με αντιμετωπίσει και να ξέρει ότι δε θα προβάλω καμία αντίσταση. 
Να έρθει πλυμένος, χτενισμένος, να με αντιμετωπίσει.
Αλλά από έναν άπλυτο, βρωμιάρη, ξεδοντιάρη από αυτό το πλήθος δεν θα ανεχτώ ούτε κουβέντα.
Ο κ. Παναγόπουλος χαρακτηρίζει «απόστημα» τον Σύλλογο Αλληλοβοήθειας Οφειλετών Ρεθύμνου ενώ προειδοποιεί πως θα έρθει ξανά στην Κρήτη σε περίπτωση ανομίας. 

Δείτε το βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος: 


Η κατάσχεση επιχείρησης ενδυμάτων που έκανε ο κ. Παναγόπουλος εξ ονόματος του αμερικανικού επενδυτικού fund «Sankaty Advisors» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και πολιτών στο Ρέθυμνο που προσπάθησαν να την αποτρέψουν.
Ένας από τους διαμαρτυρόμενους το πρωί του Σαββάτου επιτέθηκε και στον ίδιο χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Ο ίδιος συνελήφθη αργότερα και ως δράστης της εμπρηστικής επίθεσης στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Ρέθυμνο. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και έχει πάρει προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη.
Από την πλευρά του οφειλέτη πάντως τονίζεται πως έχει ζητήσει επανειλημμένα την ευνοϊκή ρύθμιση του δανείου του, με την εταιρία όμως να έχει υπέρογκες απαιτήσεις, μεγαλύτερες και από τις δυνατότητές του προ κρίσης.
Συγκεκριμένα ενώ μέσω leasing στην τράπεζα πλήρωνε 15.000 μηνιαίο ενοίκιο, η επενδυτική εταιρία που αγόρασε το «κόκκινο» δάνειό του, του ζητά την άμεση καταβολή 300.000 ευρώ και 17.000 μηνιαίο ενοίκιο. Από το δάνειο των περίπου 2 εκατομμυρίων ο συγκεκριμένος οφειλέτης έχει αποπληρώσει περίπου 700.000 ευρώ. 
Μιλώντας στην «Εφ.Συν.» της Δευτέρας ο δικηγόρος του επιχειρηματία που υπέστη την κατάσχεση, Πέτρος Στεφανάκης, στέκεται επικριτικά ως προς το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο επετράπη η πώληση των «κόκκινων δανείων» στις ιδιωτικές εταιρίες, οι οποίες εφόσον δεν είναι τράπεζες, δεν ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για το αν είναι καταχρηστικές οι απαιτήσεις τους από τους οφειλέτες. 
«Θα έπρεπε ο νόμος να υποχρεώνει τις εταιρίες αυτές να αντιμετωπίζουν με κοινωνικά φίλτρα και πραγματικά κριτήρια τους οφειλέτες. Ο πελάτης μου ζητά να ρυθμίσει με ευνοϊκότερους όρους την οφειλή του και να συνεχίσει να λειτουργεί την επιχείρησή του. Έχουμε κάνει συνεχείς προτάσεις προς την εταιρία, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές», λέει ο ίδιος. 

___________

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Επεισοδιακή κατάσχεση στο Ρέθυμνο - Φωτιά στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
Βίντεο από τις αντιδράσεις για την κατάσχεση στο Ρέθυμνο
Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για τον εμπρησμό στα γραφεία του Ρεθύμνου

~~~~~~~~~~~~~~

Πάνος Αϊβαλής "Ξαναχτύπησαν τα ξένα funds. Επεισόδια και συλλήψεις σήμερα το πρωί". Όποιος κυκλοφορούσε στο ξημέρωμα της ημέρας θα νόμισε ότι μάλλον στρατιωτική δικτατορία είχε επιβληθεί στη χώρα.
Δημήτρης Κ. Τζανακάκης // ΡΕΘΥΜΝΟ............................................................................

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ