Εβδομάδα ή βδομάδα // Ουσιαστικό θηλυκού γένους. // είναι το χρονικό διάστημα των επτά συνεχόμενων ημερών (από την Κυριακή ως το Σάββατο), του οποίου η διαδοχική επανάληψη, ανεξάρτητα από το σύστημα των μηνών και των ετών, διαιρεί το χρόνο σε ίσες περιόδους.

...Weekend......ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕ... ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ για Εναλλακτική Οικονομία • online

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
............... Οι περισσότεροι από εμάς δεν ζούμε τα όνειρά μας, επειδή ζούμε τους φόβους μας....................................................Les Brown
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Θέματα

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Από το προσωπικό του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας λάβαμε και δημοσιεύουμε την εξής ανακοίνωση:
«Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας (έτος ίδρυσης 1974) απασχολεί από το 1991 μόνιμο προσωπικό μέσω του οποίου διεξάγει πολυσήμαντο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο νεωτέρου πολιτισμού στη Θεσσαλία και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα μουσεία της Ελλάδας. Σε αναγνώριση της πολιτιστικής του προσφοράς έχει μεταστεγαστεί σε νέο κτίριο του Υπουργείου Πολιτισμού το οποίο κατασκευάστηκε από τη Δ/νση Νεοτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. και χρηματοδοτήθηκε από τα Π.Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το Μουσείο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δεν έχει πόρους άλλους από τις συνδρομές των μελών του και επαφίεται για την κάλυψη των εξόδων μισθοδοσίας του προσωπικού του και τις λειτουργικές του δαπάνες αποκλειστικά και μόνον στην ετήσια τακτική του επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Για το έτος 2008 το Μουσείο έλαβε 15.600 € μόνον, όταν η μισθοδοσία και η ασφάλιση του προσωπικού ανέρχεται στις 170.000,00 € το χρόνο !
Ήδη σήμερα στο επταμελές προσωπικό του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας (επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό) οφείλονται δεδουλευμένοι μισθοί ενός έτους ( από τον Φεβρουάριο 2008) !
Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση στην πληρωμή των δεδουλευμένων έχει φέρει σε δεινή θέση τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Κατά συνέπεια οι εργαζόμενοι αιτούνται:
• Την άμεση καταβολή στο προσωπικό των οφειλόμενων μισθών ενός έτους!
• Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του μουσείου, της εμπρόθεσμης μισθοδοσίας των εργαζομένων και την κατοχύρωση των θέσεων εργασίας τους θεσμικά.

Σε αντίθετη περίπτωση ένας ακόμη φάρος πολιτισμού θα σβήσει οριστικά και οι θέσεις εργασίας θα χαθούν.
Γνωστοποιούμε στο κοινό την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, που πλήττει άμεσα έναν σημαντικό πολιτιστικό φορέα και καλούμε τους αρμοδίους φορείς να αναλάβουν δράση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για να επιλυθούν οριστικά όχι μόνο τα τρέχοντα, αλλά και τα θεσμικά προβλήματα του Μουσείου ώστε να συνεχίσει το πολιτιστικό του έργο.
Το προσωπικό του
Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας
Επικοινωνία
Τηλεφωνο: 2410 – 239446

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ